Skládky odpadu

DÚHA a.s. priamo, alebo prostredníctvom svojich dcérskych spoločností vlastní nasledovné skládky tuhého komunálneho odpadu (STKO):

Na týchto skládkach sa ukladá odpad veľkej časti Prešovského kraja a Košického kraja.

DÚHA vlastní licencie potrebné na:

  • Manipuláciu s odpadmi vrátane nebezpečných
  • Prepravu odpadov vrátane nebezpečných
  • Uloženie odpadu vrátane nebezpečného
  • Projektovanie a stavbu skládok
  • Projektovanie a stavbu čističiek odpadových vôd

DÚHA takisto vlastní celorepublikovú licenciu na prepravu nebezpečného odpadu – udelenú len 3-4 spoločnostiam na Slovensku.

 

Mapa vývozu tuhého komunálneho odpadu

© 2008 Dúha, a.s. Všetky práva vyhradené.
Design by netweco