Stavby

Cesty a diaľnice

 

Diaľnica D1 - Fričovce - Svinia
  • prekládka a výstavba nového potoka na diaľničných úsekoch východného Slovenska
  • úprava terénov okolo potoka
        

 

Cesty KIA MOTORS SLOVAKIA a MOBIS SLOVAKIA
  • koordinácia a riadenie prác pri finálnych povrchových úpravách - betónova stabilizácia, podkladová a vrchná asfaltová vrstva
  • riadenie výstavby verejného osvetlenia po celej dĺžke komunikácie
        

 

© 2008 Dúha, a.s. Všetky práva vyhradené.
Design by netweco