Patenty, licencie a certifikáty

Dúha vlastní licencie potrebné na:

  • manipuláciu s odpadmi vrátane nebezpečných;
  • prepravu odpadov vrátane nebezpečných;
  • uloženie odpadu vrátane nebezpečného;
  • projektovanie a stavbu skládok;
  • projektovanie a stavbu čističiek odpadových vôd.

Dúha tiež vlastní celorepublikovú licenciu na prepravu nebezpečného odpadu – udelenú len 3-4 spoločnostiam na Slovensku.

DÚHA , a.s. je držiteľom certifikátov vydaných certifikačnou firmou TÜV SÜD Slovakia.
     ISO 9001:2009 - manažérstvo kvality
     ISO 14001:2005 - enviromentálne manažérstvo
     ISO 18001:2008 - manažérstvo BOZP

Niektorí zamestnanci sú držiteľmi certifikátov pre navrhovanie, aplikáciu a implementáciu osobitných technologických riešení.

 
© 2008 Dúha, a.s. Všetky práva vyhradené.
Design by netweco