o nás

DÚHA bola založená v roku 1989 za účelom vyvíjania malých systémov na čistenie odpadových vôd. Spoločnosť sa predovšetkým zameriavala na prípravu projektovej dokumentácie a implementáciu existujúcich technológií čističiek odpadových vôd (ďalej len „ČOV“). Začiatkom deväťdesiatych rokov došlo k zavádzaniu nových progresívnych technológií ČOV. Rozsah služieb realizovaných Dúhou bol postupne rozšírený o geodetické a geologické práce. Taktiež boli pridané doplnkové služby v oblasti komplexnej prípravy investičných projektov zahrňujúce navrhovanie a vytvorenie vzťahov so silnými dodávateľmi.

DÚHA s.r.o. bola založená v roku 1992 transformáciou z predchádzajúcej podnikateľskej formy. Rozsah ponúkaných služieb sa významne rozšíril a od roku 1993 zahŕňal komplexné služby v oblasti nakladania s odpadmi. Rast spoločnosti a rozsah jej služieb si vyžiadal ďalší prevádzkový a organizačný vývoj.

V roku 1994 sa DÚHA s.r.o. transformovala na DÚHU a.s. (ďalej len „DÚHA“), so štyrmi nezávislými divizíami vytvorenými nato, aby pokrývali špecifické potreby trhu.
Jednalo sa o:

  • Dúha Design – navrhovanie a príprava projektov
  • Dúha Geo – geologické a hydrogeologické služby
  • Dúha Techno – stavba, produkcia a konštrukcia technologických zariadení, produkcia a čistenie komponentov z umelej hmoty
  • Dúha Trade – obchodné aktivity

V roku 1995 začala DÚHA zakladať spoločné podniky s investormi na rozvoj a prevádzkovanie ekologických závodov. Znamenalo to širokú spoluprácu s obcami v regióne východného Slovenska. Pôvodným cieľom bola dodávka investícií pre obce formou vlastných výrobkov a služieb. Vzhľadom na nedostatok finančných zdrojov na strane partnerských obcí, vznikla potreba spolufinancovania, ktorá vyústila do skutočnosti, že DÚHA získala vlastníctvo investičných projektov.

© 2008 Dúha, a.s. Všetky práva vyhradené.
Design by netweco