Kontakt

 

DÚHA, a.s.

IČO: 31 690 360
Sídlo: Prievozská 4D, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, SR
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove
Oddiel: Sa
Vložka č.: 163/P
Korešpondenčná adresa: Čapajevova 29, 080 01 Prešov, SR
tel.: 051/77 15 605
fax: 051/77 33 912
e-mail: duha@duhaas.sk
 

Napíšte nám

Zvýraznené položky sú povinné!
Meno a priezvisko:
Adresa:
E-mail:
Tel. (fax):
Text odkazu:
© 2008 Dúha, a.s. Všetky práva vyhradené.
Design by netweco