Environmentálne poradenstvo

DÚHA poskytuje ucelené služby pre rôzne aspekty enviromentálnych projektov, vrátane právnych záležitostí, rokovaní s miestnymi a odbornými úradmi a spoluprácu pri hodnotiacich a adaptačných postupoch. Spoločnosť venuje veľkú pozornosť citlivým oblastiam ako sú negatívne ekonomické vplyvy enviromentálnych faktorov, rovnako ako strategické plánovanie odpadového hospodárstva a kapacít.

© 2008 Dúha, a.s. Všetky práva vyhradené.
Design by netweco