Čističky odpadových vôd

Ďalšou oblasťou odbornosti Dúhy je vývoj a stavba komplexných systémov čistenia odpadových vôd. Aktivity zahŕňajú vývoj konceptu, plánovanie, projekčné práce, geodetické a geologické práce, návrh na technologické riešenie, príprava pôdy, stavba zariadení na čistenie odpadových vôd, rovnako ako aj skúšobná prevádzka až do dosiahnutia projektovaného výkonu. Pre uspokojenie požiadaviek trhu ponúka Dúha riešenia ČOV pre malé čističky odpadových vôd pre 1 až 2 rodinné domy rovnako ako komplexné systémy pre jednotlivé obce, alebo väčšie regióny. Dúha taktiež získala skúsenosti vo vývoji systémov čistenia odpadových vôd pre veľké priemyselné spoločnosti.

       

Počas 8 rokov prevádzky v tejto oblasti spoločnosť vytvorila viac ako 30 projektov pre klientov od rodinných domov cez obce až po stredné priemyselné firmy.

Výstavba ČOV od 5 - 15 000 EO 42 stavieb
Výstavba vodojemov 12 - 100m3 2 stavby
Výstavba skládok odpadov cca 500.000m3 3 stavby
Výstavba vysielača Lysá 1 stavba
Sanácie betónových stavieb 18 stavieb
Realizácia izolácie HDPE fóliou 75.000 m2
Realizácia izolácie PVC fóliou 8.400 m2
realizácia izolácie betónov špeciálnymi nátermi 16.000 m2

 

© 2008 Dúha, a.s. Všetky práva vyhradené.
Design by netweco